Det videreførende sportslige koncept for SdU-landsholdet indeholder to grundlæggende mål:

  • At videreudvikle det sydslesvigske fodboldlandshold, både sportsligt og organisatorisk, så det kan blive en fast og fremtrædende del af den sydslesvigske sportsverden.
  • At forberede det sydslesvigske fodboldlandshold til næste EUROPEADA 2022 i Kärtnen og følgende turneringer, således at det fortsat kan fremstå blandt de bedste og være en værdig repræsentant for det danske mindretal i Sydslesvig.

De kort- og langsigtede mål indebærer, at de organisatoriske og sportslige rammebetingelser omkring holdet er så professionelle som muligt. Teamet omkring holdet består derfor af træner, assistenttræner, holdleder, holdmanager og fysioterapeut.

Det sydslesvigske fodboldlandshold råder over en spillertrup på 26-28 spillere med baggrund i det danske mindretal, som har de fornødne kvaliteter, og som viser interesse og begejstring for holdet.

  • Det sydslesvigske fodboldlandshold

    Det sydslesvigske fodboldlandshold er landsholdet for det danske mindretal i Sydslesvig og deltager i EUROPEADA 2022.
  • Kontakt os